Tillse

E-serviceportal

Tillse erbjuder dig inom fastighetsbranschen en integrerad plattform för att effektivt hantera och följa upp olika aspekter av förvaltningen. Genom portalen kan användare spåra och följa allt kring fastigheten, ärenden, uppgifter, inventeringar och ronderingar.

Dessutom ger den tillgång till viktiga dokument och möjliggör kommunikation med aktörer inom sektorn. Detta främjar transparens och effektivitet, vilket i sin tur stöder proaktivt arbete och förbättrar övergripande prestanda inom fastighetsförvaltningen.

Tillse webbgränssnitt

SaaS för fastighetsbranschen

Bostäder

Tillse erbjuder fastighetsägare ett kraftfullt verktyg för kommunikation med hyresgäster. Plattformen tillåter snabbt utskick av meddelanden via SMS, mail, app-notifikationer och digitala skärmar i byggnader. De anpassningsbara funktionerna gör det möjligt att målinrikta information till specifika bostäder eller lokaler, vilket bidrar till en mer effektiv och personlig kommunikation. Genom att förenkla informationsflödet förbättras relationen mellan fastighetsägare och hyresgäster eller kunder. Det gör Tillse till en central lösning för modern fastighetsförvaltning.

Bostäder

Kopplar ihop alla användare

Från hyresgäst och administration, till fastighetsägare och leverantörer.

Tillse webbgränssnitt på dator och mobil

För alla enheter

Dator, telefon & skärm

Tillse effektiviserar förvaltningen av fastigheter genom att förbättra kommunikationen mellan ägare, personal och hyresgäster med aviseringar och felanmälan. Systemet stödjer integration och erbjuder historik, statistik samt kommunikation via mail, SMS, app, och skärmar.

Skanna enkelt

QR-koder

Tillse gör ärenden, uppgifter, ronderingar enkla. Med QR-koder och vår app får personal och leverantörer information vad som skall utföras och efter avläsning finns information om vem, vad och när det genomfördes, vilket ökar effektiviteten och minskar felen.

QR kod till Tillse app

Rondering

Rondering med QR-koder effektiviserar övervakningen genom att fördela ansvar och dokumentera åtgärder. Rodneringen möjliggör snabb, exakt informationsinsamling och spelar en central roll i fastighetsförvaltningen.

Ärende

Tillse effektiviserar ärendehantering genom användarvänliga funktioner, snabb kommunikation samtidigt som det kraftigt minskar mängden administration och pappersarbete, vilket förbättrar kund och hyresgästupplevelsen.

Uppgift

Tillse gör det enkelt att skapa och fördela uppgifter från ärendehantering genom användarvänliga verktyg, vilket effektiviserar intern kommunikation och arbetsprocess.

Inventering

Med Tillse kan inventeringar genomföras för att övervaka och dokumentera fastigheten eller anläggningen, följa lagkrav samt planera och genomföra nödvändiga åtgärder och underhåll.

Projekt

Med Tillse kan ni hantera dokument för projekt som renoveringar och moderniseringar, säkerställa digital åtkomst till viktiga handlingar för leverantörer i beställningar och projektarbete.

Skärm

Med Tillse får ni tillgång till anpassningsbara skärmar med information för fastighetens behov. Med en skärm i entrén sprids informationen enkelt, samtidigt som fastighetsvärdet stiger.