Vem är du?

Tillse har många olika typer av kunder, men det som är gemensamt för alla är att de på något sätt jobbar med fastigheter.

Om du berättar vem du är genom att klicka på bilderna nedanför, så berättar vi mer om vad Tillse gör för dig!

Fastighetsägare

Vi lovar att Tillse höjer ert NKI (Nöjd-kund-index)!

Med Tillse kan ni som renodlad fastighetsägare skapa en plattform där alla aktörer kring er fastighet kan kommunicera. Ni kan ansluta fastigheter, hyresgäster, egen personal som t.ex. fastighetsskötare och dina leverantörer. Var och en kommer att ha en unik inloggning och kommer endast att se information avsett för dem.

Kommunikationsverktyg med hyresgäster

Med Tillse Förvaltning kan ni enkelt kommunicera med era hyresgäster. Ni kan skicka meddelanden via SMS eller mail, men också publicera information på webben eller på en skärm i fastigheten.

Exempel på funktioner

 • Skicka meddelande via SMS och mail
 • Publicera information via webb och digitala skärmar
 • Rikta informationen till hyresgäster i valda fastigheter eller lokaler
Handsome guy conducting survey among people at door
Woman using smartphone in winter with gloves for touch screens. Backgound

Anmäla och åtgärda problem

Vi hjälper dig att hantera dina ärenden på ett effektivt sätt. Detta oavsett om ditt ärenden avser en felanmälan, en del av en rondering eller ett planerat underhåll.

Exempel på funktioner

 • Skapa ärenden via webb eller direkt i mobilen, så väl för dina hyresgäster som din egen personal
 • Bifoga bilder
 • Tilldela ärenden med automatik till ansvarig fastighetsskötare
 • Statusuppdatering i realtid
 • Att göra-listor direkt i mobilen för personal på fältet
 • Detaljerad historik
 • Statistik, t.ex. antal ärenden per fastighet och/eller kategori som el, vatten eller VVS

Projekthantering

Ni kan enkelt ansluta de leverantörer ni anlitar för fastighetstjänster. På så sätt kan ni kommunicera lika enkelt med dem som med din egen personal. Ni kan t.ex. skicka ett ärenden till dem eller tilldela dem ett projekt. När dina leverantör sen jobbar vidare med uppdraget samlas alla information i ditt system och gör det tillgängligt för dig.

Exempel på funktioner

 • Registrerar leverantörer
 • Favoritmarkera
 • Skicka förfrågan och bifoga t.ex. bilder och arbetsplatsinformation
 • Begära återkoppling med tid och dokumentation som t.ex. ritningar
 • Detaljerad historik över varje ärende
 • Statistik t.ex. på hur mycket eller ofta du anlitar vissa leverantörer
music, sale, people, musical instruments and entertainment concept - male assistant or customer with beard at music store

Camping & Resort

Gladare gäster genom en smidigare hantering

Med Tillse får ni en plattform där reception, fastighetstekniker och gäster på er resort kan kommunicera. Ni kan ansluta fastigheter, restauranger, nöjesanläggningar, egen personal som ex. fastighetsskötare och leverantörer. Var och en får en unik inloggning och kommer endast se information avsedd för dem.

Hantera synpunkter från gäster

Vad gör ni när era gäster kommer med synpunkter på sin stuga eller servicehus? Tillse gör det enkelt för er att föra in synpunkten som en uppgift i systemet och sedan med ett enkelt knapptryck skicka vidare den till någon i personalen. På så sätt ser ni till att inga gästers synpunkter glöms av och att ni har koll på vem som åtgärdar det.

Koordinera arbetsuppgifter för era anställda

Vem gör vilket jobb? Med Tillse kan ni effektivisera ert arbete, genom att använda systemet för att lägga upp uppdrag för personalen. De anställda får upp sina uppdrag direkt i telefonen och ni har hela tider översikt över vem som gör vad och att inget faller mellan stolarna.

Lake Bonaparte Resort, WA 20130817 by Denise Lett
vw-camper-336606_1920

Få översikt över alla era fastigheter

Genom att lägga in alla era fastigheter i Tillse Resort får ni en tydlig indexering av alla era fastigheter, ner på en nivå där ni kan specificera enskilda lokaler, trapphus, rum, etc. Ni lägga arbetsuppgifter på hela eller delar av fastigheten, på ytor som påverkar flera fastigheter (som ex. en innergård) eller på grupper av fastigheter.

Exempel på funktioner

 • Skapa och hantera inkomna synpunkter, planerade underhåll och arbetsuppgifter via webb eller direkt i mobilen
 • Bifoga bilder
 • Administrera och fördela arbetsuppgifter
 • Tilldela ärenden med automatik till ansvarig fastighetsskötare
 • Statusuppdatering i realtid
 • Att göra-listor direkt i mobilen för personal på fältet
 • Detaljerad historik
 • Statistik, t.ex. antal ärenden per fastighet och/eller kategori som el, vatten eller VVS

BRF

Det ska vara okomplicerat att kommunicera i föreningen

I Tillse sätter vi er fastighet i centrum. Genom Tillse får ni en plattform där styrelse, boende och fastighetsskötare kan kommunicera och samverka via dator eller mobil. Ni kan ansluta fastigheter, boende, eventuella hyresgäster och egen personal som ex. fastighetsskötare. Var och en får en unik inloggning och kommer endast se information avsedd för dem.

Felanmälan

Ni registrerar och organiserar enkelt inkommande ärenden till föreningen, så att ni håller ordning på vad som ska göras.

Uppgiftshantering

Ni skapar och administrerar enkelt uppgifter att utföras av fastighetsskötare. Allting som görs sparas så ni vet vem som gjorde vad, när

Kommunikation med boende

Ni kan enkelt meddela boende i föreningen om saker som att vattnet stängs av på tisdag, påminna om städdagen eller bara önska god jul

Blog_Active_Members_020216
colorful cups of coffee on concrete background,top view

Exempel på funktioner

 • Hantera inkomna ärenden via webb eller direkt i mobilen
 • Administrera och fördela ärenden som uppgifter till fastighetsskötare
 • Statusuppdatering i realtid
 • Detaljerad historik om vem som utfört vilket arbete
 • Statistik om föreningens fastigheter
 • Kommunicera med medlemmar via SMS, mail och webb

Leverantör

Vi hjälper dig med mjukvaran - så kan du fokusera på det som ska göras

Med Tillse förbättras kommunikationen med de boende i fastigheten i samband med ombyggnation och underhåll, för att minska arbetsbördan genom enkel avisering, förbättra kommunikationen och få mer nöjda hyresgäster och kunder. Tillse är en lösning för att hantera samverkan mellan entreprenörer, fastighetsägare och boende.

Inga mer lappar i trapphuset

Med Tillse kan arbetet i fastigheten aviseras, både allmän information via informationsskärm i ex. trapphus eller byggbod på innergården och riktad information via individuella mail/sms till hyresgästerna.

Aviseringar under hela processen

Ingen har någonsin satt upp en lapp i trapphuset som säger att ”nu är vattnet påslaget igen”. Med Tillse Entreprenad kan ni oerhört tydligt avisera när vi ska in och arbeta i lägenheter, stänga av vatten/el/etc. eller annan viktig information. Köper man något online idag kan man följa sitt pakets resa hela vägen hem, det är konstigt att man inte ska få samma servicenivå när någon jobbar i fastigheten man bor i.

Kunnig-snickare-i-stockholm-inreder-vind
hydraulik

Exempel: Ett planerat underhåll av vatten kan aviseras på följande sätt:

 • Förberedande information på skärm i trapphuset; ”Planerade aktiviteter i veckan”
 • Mail och sms till berörda hyresgäster dagen innan: ”Imorgon stänger vi av vattnet kl. 08.00 – 10.00 i din lägenhet”
 • SMS vid avstängning och påsättning av vattnet: ”Nu stänger vi av vattnet” följt av ”Nu är vattnet på igen” när arbetet är klart.